Αναμνηστικές φωτογραφίες από την Εκδρομή

του Συλλόγου μας στην Λευκάδα