Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού -

 κατοικιών της 19ης Μαρτίου 1961