Τρίτη, 06 Σεπτεμβρίου 2011

 

                   
  ΕΤΟΣ Πληθ.Ελλάδος Νομός Αχαΐας Επαρχία Καλαβρύτων Δήμος Καλαβρύτων Καλάβρυτα Δήμος Κερπινής Κοιν.Κερπινής  
  1835 752.077         1826 973  
  1841 861.019 71.936 35.509 2.492   5834 817  
  1879 1.679.470 113.880 41.499 2.125 1.062 5704 779  
  1889 2.187.208 130.719 37.737 2.260 1.237 4540 599  
  1896 2.433.806 144.826 44.839 3.540 1.285 5345 707  
  1907 2.631..952 150.918 43.243 2.522 1.245 5215 717  
  1928 6.204.684 190.422 40.033 2.087 1.790   601  
  1940 7.344.860 223.796 42.095 2.712 2.547   638  
  1951 7.632.801 228.871 31.902 2.208 2.013   382  
  1961 8.388.553 239.206 27.997 2.347 2.039   296  
  1971 8.768.641 239.854 21.320 2.192 1.948   270  
  1981 9.740..417 276.193 19.394 2.015 1.802   287  
  1991 10.259.900 300.078 17.771 2.246 2.111   235  
  2001 10.934.097 322.789 17.602 8.580 1.942   207  
                   

Πίνακας Απογραφών Επαρχίας Καλαβρύτων.

Ο Δήμος Καλαβρύτων έχει αλλάξει αρκετές φορές μορφή που είναι  το 1913 ,το  1944 και  τελευταίες με την εφαρμογή των προγραμμάτων Καποδίστριας, το 1999 και Καλλικράτης, το 2011.

 

Παρακάτω δίδονται αναλυτικότερα στοιχεία με τους Δήμους και όλες τις κοινότητες σε όλες τις απογραφές πληθυσμού της Επαρχίας Καλαβρύτων ,μέχρι σήμερα...   

 Απογραφές

 
Χρονολογίες Απογραφών  Επαρχίας Καλαβρύτων
1879
 
1889
 
1896
 
1907
 
1928
 
1940
 

 

 

 

 
1951
 
1961
 
1971
 
1981
 
1991
 
2001
 

 


 

  

Επιστροφή στην Αρχή
  Top