Κυριακή, 24 Ιουλίου 2011

Απογραφή πληθυσμού 2011 - Τα προσωρινά αποτελέσματα

Τα προσωρινά αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού, την οποία διενήργησε τον περασμένο Μάιο, έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ.(Ελληνική Στατιστική Αρχή)

Στο σύνολο της χώρας απεγράφησαν 10.787.690 μόνιμοι κάτοικοι, εκ των οποίων 5.303.690 άνδρες (49,2%) και 5.484.000 γυναίκες (50,8%).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων Απογραφής Πληθυσμού 2011
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διενήργησε την Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2011
κατά το χρονικό διάστημα από 10 έως και 24 Μαΐου 2011 και ανακοινώνει τα
προσωρινά αποτελέσματα που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό(1)
της Χώρας.
Στο σύνολο της Χώρας απεγράφησαν 10.787.690 μόνιμοι κάτοικοι, εκ των οποίων
5.303.690 άρρενες (49,2%) και 5.484.000 θήλεις (50,8%). Τα προσωρινά αποτελέ-
σματα κατά Δήμο (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), περιλαμβάνονται στο
Τα ανωτέρω προσωρινά στοιχεία προέρχονται από τις συγκεντρωτικές καταστάσεις του
αριθμού των ατόμων που απεγράφησαν στις 94 Εποπτείες της Χώρας και όχι από
επεξεργασία των ατομικών ερωτηματολογίων, η οποία θα ακολουθήσει. Για το λόγο
αυτό, τα στοιχεία χαρακτηρίζονται ως προσωρινά και ενδέχεται να αποκλίνουν από τα
οριστικά.
Τα οριστικά αποτελέσματα για το Μόνιμο Πληθυσμό, σε επίπεδο οικισμού, θα είναι
διαθέσιμα το δεύτερο εξάμηνο του 2012. Αναλυτικά αποτελέσματα για τα
δημογραφικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού θα γίνονται
διαθέσιμα σταδιακά, από το τέλος του 2012 και εντός του 2013, μετά την επεξερ-
γασία των ατομικών ερωτηματολογίων (38.000.000 σελίδες), η οποία περιλαμβάνει
την οπτική ανάγνωση, την κωδικογράφηση και τους πάσης φύσεως ελέγχους
ποιότητας.
Για να εκτιμηθεί η πληρότητα και η ποιότητα της πληροφορίας που συλλέχθηκε με
την Απογραφή, η ΕΛΣΤΑΤ αυτή τη φορά διενήργησε Έρευνα Κάλυψης της
Απογραφής. Χρησιμοποιήθηκε ένα μεγάλο και αντιπροσωπευτικό δείγμα 20.000
νοικοκυριών από όλη τη Χώρα, προκειμένου να ελεγχθούν τα στοιχεία της
Απογραφής και σε χαμηλό διοικητικό επίπεδο (Δήμο «Καλλικράτη»). Η σύγκριση των
αποτελεσμάτων της Έρευνας Κάλυψης με αυτά της Απογραφής θα γίνει μέσα στο
2012, μετά την επεξεργασία των ερωτηματολογίων και των δύο στατιστικών εργασιών.

(1)
Μόνιμος Πληθυσμός:
το σύνολο των ατόμων που έχουν ζήσει συνεχώς στον τόπο συνήθους διαμονής
τους για περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών πριν την ημερομηνία αναφοράς της Απογραφής ή έφθασαν
στον τόπο συνήθους διαμονής τους κατά τους τελευταίους 12 μήνες πριν την ημερομηνία αναφοράς,
με την πρόθεση να παραμείνουν εκεί για τουλάχιστον 1 χρόνο. Τηρώντας τον Κανονισμό 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, η Απογραφή του 2011 εστίασε στην καταγραφή του Μόνιμου
Πληθυσμού της Χώρας σε αντίθεση με τις προηγούμενες Απογραφές, οι οποίες είχαν
σκοπό τη καταγραφή του de facto πληθυσμού (δηλαδή των ατόμων που βρέθηκαν
παρόντα στον τόπο Απογραφής). Γενικότερα, η μεθοδολογία της Απογραφής του 2011
διαφέρει σημαντικά σε αρκετά σημεία από αυτή προηγούμενων Απογραφών, όπως
στη διάρκεια της Απογραφής, στην απογραφή ατόμων στον τόπο μόνιμης κατοικίας
τους κλπ. Συνεπώς, τα αποτελέσματα της Απογραφής του 2011 και αυτά
προηγούμενων Απογραφών δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα.
Από τα προσωρινά αποτελέσματα προκύπτει ότι οι πέντε Δήμοι με τη μεγαλύτερη
πληθυσμιακή πυκνότητα (μόνιμοι κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο) είναι οι
Δήμοι Καλλιθέας (21.067,6), Ν. Σμύρνης (20.740,6), Αθηναίων (16.830,4),
Θεσσαλονίκης (16.703,3) και Νέας Ιωνίας (15.109,7). Ακόμη, οι πέντε Δήμοι με τη
μικρότερη πληθυσμιακή πυκνότητα είναι οι Δήμοι Πρεσπών (3,05), Ζαγορίου (3,78),
Παρανεστίου (3,85), Σφακίων (4,11) και Νεστορίου (4,27) (πίνακας 1).
Στο τέλος του Δελτίου Τύπου παρατίθεται γράφημα με την ποσοστιαία κατανομή των
προσωρινών αποτελεσμάτων του Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας σύμφωνα με την
Απογραφή 2011 κατά περιφέρεια, και πίνακες στους οποίους παρουσιάζεται η
ποσοστιαία κατανομή κατά φύλο για κάθε περιφέρεια της Χώρας (πίνακας 2), καθώς
και οι δέκα Δήμοι με το υψηλότερο ποσοστό θηλέων (πίνακας 3) και αρρένων
(πίνακας 4).
Η ΕΛΣΤΑΤ ευχαριστεί θερμά τους κατοίκους της Χώρας αλλά και όλους τους
εθνικούς και τοπικούς φορείς οι οποίοι συνέβαλαν με κάθε τρόπο στην επιτυχή
διεξαγωγή και ολοκλήρωση της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2011

 

Στο σύνολο της χώρας απεγράφησαν 10.787.690 μόνιμοι κάτοικοι, εκ των οποίων 5.303.690 άνδρες (49,2%) και 5.484.000 γυναίκες (50,8%).

 

Όσον αφορά την Αχαΐα τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Σύνολο Άρρενες Θήλεις Πυκνότητα/τ.χιλ
Περιφερ. εν. Αχαΐας      310.580    154.930       155.650 94,93
Δήμος Πατρέων             214.580    105.870        108.710 640,81
Δήμος Αιγιαλείας              49.740      24.520          25.220          68,79
Δήμος Δυτικής Αχαΐας    26.300       14.080         12.220          45,87
Δήμος Ερυμάνθου             8.740         4.620           4.120           15,01
Δήμος Καλαβρύτων        11.220         5.840           5.380           10,60

Τα οριστικά αποτελέσματα για το μόνιμο πληθυσμό, σε επίπεδο οικισμού, θα είναι διαθέσιμα το δεύτερο εξάμηνο του 2012

 

     

Επιστροφή στην Αρχή
  Top