Τετάρτη, 03 Αυγούστου 2011

 

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (5-8-2011)

 
 

 

 
 

 

    Με 53 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει το Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 5η του μηνός Αυγούστου του έτους 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00΄ με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

   Ενώ 3 από αυτά τα θέματα που θα συζητηθούν, αφορούν το χωριό Κερπινή.

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

1. Περί τέλεσης του ετήσιου Μνημόσυνου για την Καλαβρυτινή Μάνα στις 14 Αυγούστου.

2. Περί πραγματοποίησης εκδήλωσης στο Σπήλαιο Λιμνών Καστριών, σε συνεργασία με την Επιστημονική Εταιρεία Καλαβρυτινών Ιατρών «ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ» κατά τις ημερομηνίες από 2-25/9/2011.

3. Περί αποδοχής και διάθεσης ποσού € 110.500 για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας-πολιτικής προστασίας του Δήμου.

4. Περί έγκρισης του Πρακτικού της συσταθείσας επιτροπής για την εκτίμηση της αξίας του ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα ΄Ανω Βλασίας, που έχει αποφασιστεί η απ’ ευθείας αγορά του για την επέκταση του Νεκροταφείου με την 153/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υπογραφή του Συμβολαίου αγοράς και ορισμού Συμβολαιογράφου γι’ αυτό.

5. Περί έγκρισης Γνώμης Γραφείου Τεχνικής Υποστήριξης (πρώην ΤΥΔΚ) για παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου: «Διαρρύθμιση αίθουσας στο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Νικολάου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για μαθητική βιβλιοθήκη» της Δ.Ε Κλειτορίας του Δήμου Καλαβρύτων.

6. Περί έγκρισης Γνώμης Γραφείου Τεχνικής Υποστήριξης (πρώην ΤΥΔΚ) για παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου: «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και τσιμεντοστρώσεις για την προστασία δημοτικών δρόμων στο Τ.Δ Αγραμπέλων» Δ.Ε Αροανίας του Δήμου Καλαβρύτων.

7. Περί έγκρισης Γνώμης Γραφείου Τεχνικής Υποστήριξης (πρώην ΤΥΔΚ) για παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου: «Εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης Δ.Δ Καλαβρύτων – Σκεπαστού Β΄ Φάση (1η Σ.Σ)» του Δήμου Καλαβρύτων.

8. Περί έγκρισης της Μελέτης και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση χώρου πρόσβασης κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Δ.Ε Αροανίας» του Δήμου Καλαβρύτων.

9. Περί έγκρισης της Μελέτης και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση δεξαμενής ύδρευσης Κάτω Πλατάνου Καμενιάνων, Δ.Ε Αροανίας» του Δήμου Καλαβρύτων.

10. Περί έγκρισης της Μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Τ.Δ Τρεχλού, Δ.Ε Καλαβρύτων» του Δήμου Καλαβρύτων.

11. Περί έγκρισης της Μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση Πλατείας Τ.Κ Πλατανιώτισσας, Δ.Ε Καλαβρύτων» του Δήμου Καλαβρύτων.

12. Περί αποδοχής και παραλαβής της στατικής μελέτης με τίτλο «Βελτίωση και ολοκλήρωση του υπάρχοντος τοιχίου αντιστήριξης οικισμού Μισοχωρίου με σύγκλιση με το πρανές και εργασίες προστασίας του δημοτικού μονοπατιού κατάντι της οικίας Παναγιώτη Κουλουρά» της Τοπικής Κοινότητας Λιβαρτζίου της Δημοτικής Ενότητας Αροανίας.

13. Περί αποδοχής και παραλαβή Μελέτης με Τίτλο: «Τοπογραφική Αποτύπωση Οικισμού Ελατόφυτο», την οποία συνέταξε ο Χ. Χιώνης & χρηματοδοτείται από το δημοτικούς πόρους, της Δημοτικής Ενότητας Κλειτορίας.

14. Περί έγκρισης μελέτης Ασφαλτόστρωση δρόμου Καγιάκ στο Λάδωνα.

15. Περί έγκρισης μελέτης Συντήρηση δρόμου «Χασάνι Βρύση- Δάσος Μπαρμπούς» Δ.Ε Παίων Δήμου Καλαβρύτων.

16. Περί έγκρισης μελέτης Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ Προφήτη Ηλία, Δ.Ε Καλαβρύτων, Δήμου Καλαβρύτων .

17. Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής (Π.Ο.Π)του έργου: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης ιδιοκτησίας Χ. Κέκη για τη διαπλάτυνση του δρόμου Αλώνια-Κόρακα Τ.Δ Πλάκας» Δ.Ε Αροανίας Δήμου Καλαβρύτων

18. Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Διοικητικής Παραλαβής (Π.Δ.Π) για χρήση του έργου: «Μελέτη και κατασκευή κτιρίου πολλαπλών χρήσεων όπου θα στεγαστούν οι υπηρεσίες του Δήμου Αροανίας.

19. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε του έργου: Διάνοιξη δημοτικού δρόμου στη θέση Δυτική Απανάκρη Τ.Δ Λιβαρτζίου Δ.Ε Αροανίας του Δήμου Καλαβρύτων.

20. Περί έγκρισης 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών Δρόμων Δ.Δ. Κερπινής».

21. Περί έγκρισης 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Τ.Δ. Κερπινής».


22. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε του έργου: «Κτιριακές – επισκευαστικές ανάγκες του σχολικού κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου Πλάκας», Δ.Ε Αροανίας του Δήμου Καλαβρύτων.

23. Περί έγκρισης 1ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης «Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη Πολυδύναμου Πολιτιστικού Κέντρου Καλαβρύτων» Δ.Ε Καλαβρύτων του Δήμου Καλαβρύτων.

24. Περί 1ης εντολής και 1ης πιστοποίησης 1ης ΣΣ του έργου: «Κατασκευή Ποδηλατοδρόμου του Δήμου Κλειτορίας» της Δημοτικής Ενότητας Κλειτορίας.

25. Περί τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2011, για χρηματοδότηση μελέτης Π.Π.Ε.Α & Μ.Π.Ε, μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Τ.Κ Λυκούριας Δ.Ε Κλειτορίας Δήμου Καλαβρύτων.

26. Περί απαλλοτρίωσης χώρου στην Τ.Κ Νάσιας, στη θέση «Πέρα Μεριά», για διάνοιξη-διαπλάτυνση δρόμου, στην ιδιοκτησία κληρονόμων Ιατρόπουλου.

27. Περί αποδοχής της παραχώρησης από το Εθνικό ΄Ιδρυμα Νεότητας (Ε.Ι.Ν) της Μαθητικής Εστίας Καλαβρύτων.

28. Περί τοποθέτησης προστατευτικών πλαισίων (μπαρών) έμπροσθεν της οικίας Δημητρίου Δαρμογιάννη στην οδό Λοχαγού Καποτά στα Καλάβρυτα για λόγους προστασίας A.M.E.A.

29. Περί επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης των δημοτκών βισκοτόπων «Μπρυσσός» & «Βρωμονέρι»,της Τοπικής Κοινότητας Κερπινής, Δ.Ε Καλαβρύτων Δήμου Καλαβρύτων.

30. Περί ψήφισης πίστωσης για την εξόφληση Τιμολογίων που έχουν εκδοθεί επ’ ονόματι του Δήμου.

31. Περί καθορισμού ύψους του ποσοστού αποζημίωσης (εξόδων κίνησης) των Δημοτικών Εισπρακτόρων.

32. Περί αιτήματος επιχορήγησης του Μορφωτικού & Εκπολιτιστικού Συλλόγου Σκεπαστού .

33. Περί αιτήματος επιχορήγησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Δουμενιωτών
« Ο ΄Αγιος Σπυρίδων» για πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

34. Περί αιτήματος Συλλόγου Σειραίων «Η Ανάληψη του Σωτήρος».

35. Περί αιτήματος επιχορήγησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Γουμένισσας « Η Αγία Μαρίνα».

36. Περί επιχορήγησης του Συνδέσμου Καμενιανιτών-Δροβολοβιτών-Δεσινιωτών
« Ο ΗΡΑΚΛΗΣ».

37. Περί αιτήματος επιχορήγησης του Συλλόγου» Αδελφότητα των εκ του Προφήτου Ηλία Καλαβρυτινών καταγομένων «Το Γκέρμπεσι» της Τ.Κ προφήτη Ηλία.

38. Περί αιτήματος Παγκαλαβρυτινού Συλλόγου Πάτρας, για παραχώρηση των κεντρικών πλατειών στις 17-18-19 & 20/8/2011 για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, για την κάλυψη δαπάνης δημοτικού συγκροτήματος και για την προσφορά ενός γεύματος στα χορευτικά συγκροτήματα.

39. Περί καθορισμού των όρων, χώρων, τελών, ορισμού επιτροπής διεξαγωγής, κ.λ.π., της τριήμερης εμποροπανήγυρης στην Τοπική Κοινότητα Ψωφίδας (Τριποτάμων), στις 31/8,1/9 & 2/9/2011, Δ. Ε Αροανίας, Δήμου Καλαβρύτων.

40. Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου στη γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α «ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Α.Ε Ο.Τ.Α» για την συμπλήρωση του Σκοπού του Καταστατικού αυτής.

41. Περί ανάθεσης στην Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου μας στην ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης του Δήμου μας σχετικά με τη σύνταξη και κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου της περιόδου 2011-2014.

42. Περί ανάθεσης στην Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου μας στην ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε της παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Καλαβρύτων σχετικά με την πληροφόρηση, υλοποίηση και εφαρμογή συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.

43. Περί του από 15-06-2011 αιτήματος του Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μανεσίου, για τοποθέτηση σιδηροπασάλων, πλέγματος και κατασκευής κρασπέδου από κ. Γιάννα Νίκα επί της Πλατείας και της Βρύσης της Τ.Κ Μανεσίου .

44. Περί του από 04-04-2011 εγγράφου του Εκπροσώπου της Τ.Κ Δουμενών για καταπάτηση δημοτικού δρόμου από Ηλία Αργυρόπουλο του Βασιλείου.

45. Περί του από 05-05-2011 εγγράφου του κ. Δημάρχου προς την κα Βασιλική χα Γεωργίου Τσαβαλά για καταπάτηση δημοτικού οικοπέδου.

46. Περί του από 14-7-2011 εγγράφου του Εκπροσώπου της Τ.Κ Κερπινής, για καταπάτηση δημοτικού δρόμου από Μιχαλακόπουλο Γεώργιο του Παναγιώτη.

47. Περί του από 22-09-2010 εγγράφου της Προέδρου του Τ.Σ Κερπινής και της από 23-09-2010 αίτησης των κ.κ Χρυσάνθου Κων/νου & Μαρίας για καταπάτηση τμήματος δημοτικού δρόμου στο Τ.Δ Κερπινής.

48. Περί της αιτήσεως των Ελένης Ρηγοπούλου, Αικατερίνης Αργυροπούλου, Γεωργίου Βλάχου και Αγγελικής Αναστασίου για φερόμενη καταπάτηση δημοτικού δρόμου στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Λουσών.

49. Περί αίτησης κ. Αθανασίου Ρηγόγιαννη του Παναγιώτη για αποκλεισμό κοινοτικού δρόμου στην Τοπική Κοινότητα Πλανητέρου Δημοτικής Ενότητας Κλειτορίας.

50. Περί των αιτήσεων από 8-6-11 Γιαννούλια Παναγιώτη του Γεωρ., και από 28-6-11 Κονταλή ΄Αγγελου του Αριστ. για χρήση πλατείας στην Τ.Κ Κλειτορίας, Δ.Ε Καλαβρύτων, Δήμου Καλαβρύτων.

51. Περί αίτησης της «Π. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» για χορήγηση αδείας ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων επί του πεζοδρομίου της δημοτικής οδού Αγίου Αλεξίου για το κατάστημα EVET.

52. Περί αιτημάτων υδροδότησης των δημοτών: κ.κ. Αθανασίου Καζάνη, Βασιλείου Βελωνά, και Χρήστου Καμπέρου από το δίκτυο ύδρευσης της Τ.Κ Κλειτορίας, Δ.Ε Κλειτορίας, Δήμου Καλαβρύτων.

53. Περί αιτημάτων υδροδότησης των δημοτών: κ.κ. Βασιλικής Παναγιωτακοπούλου, Ιωάννη Παναγιωτακόπουλου, Ευάγγελου Καρρά και Γεωργίου Μαρώση από το δίκτυο ύδρευσης της Τ.Κ Κλείτορα, Δ.Ε Κλειτορίας δήμου Καλαβρύτων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτρης Χουλιάρας