Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

του Δήμου Καλαβρύτων την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2011

     Η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου και ώρα 16.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Περί έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου, περιόδου 2011-2014.

2. Περί κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2012, του Δήμου Καλαβρύτων και περί ετήσιου προγράμματος δράσης 2012 του Δήμου Καλαβρύτων.

3. Περί των αριθ. 123276/16-09-2011 & 123173/16-09-2011 εγγράφων του Γραφείου Τεχνικής Υποστήριξης Δήμου Πατρέων (πρώην ΤΥΔΚ) που αφορούν το έργο: «Ύδρευση Δ.Δ Μανεσίου & Κάτω Βλασίας».

4. Περί έγκρισης και παραλαβής της Μελέτης «Τεχνική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης Χ.Α.Δ.Α Καλαβρύτων» Δήμου Καλαβρύτων.

5. Περί παραλαβής και έγκρισης της μελέτης με τίτλο: «Υδρογεωλογική μελέτη της Μελέτης ύδρευσης Λυκούριας».

6. Περί έγκρισης της μελέτης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Τσιμεντόστρωση δρόμου Πάου Δ.Ε Παΐων Δήμου Καλαβρύτων, προϋπολογισμού δαπάνης 12.500,00 €.

7. Περί έγκρισης της μελέτης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Επέκταση δικτύου αποχέτευσης και απορροής όμβριων Τ.Κ. Δάφνης, Δ.Ε Παΐων Δήμου Καλαβρύτων, προϋπολογισμού δαπάνης 12.500,00 €.

8. Περί έγκρισης της μελέτης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Νάσιας, Δ.Ε Παΐων Δήμου Καλαβρύτων, προϋπολογισμού δαπάνης 12.500,00 €.

9. Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής (ΠΠΠ) του έργου: «Διαμόρφωση Κοιμητηρίου Δάφνης».

10. Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής και οριστικής Παραλαβής (ΠΠΟΠ) του έργου: «Συντήρηση Δρόμων στα Τ.Δ. του Δήμου Δ.Ε. Παΐων» Δήμου Καλαβρύτων.

11. Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής και οριστικής Παραλαβής (ΠΠΟΠ) του έργου: «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών κτιρίων(401/2005)».

12. Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής και οριστικής Παραλαβής (ΠΠΟΠ) του έργου: «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων(14/2006)».

13. Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής και οριστικής Παραλαβής (ΠΠΟΠ) του έργου: «Αγροτική Οδοποιία» Δήμου Καλαβρύτων.

14. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε του έργου: «Διαμόρφωση Χώρου πρόσβασης κτιρίου Πολλαπλών Χρήσεων Δ.Ε Αροανίας» Δήμου Καλαβρύτων.

15. Περί έγκρισης Γνώμης του Γραφείου Τεχνικής Υποστήριξης του Δήμου Πατρέων (πρώην Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. ΑΧΑΪΑΣ) για παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου: «Επισκευαστικές ανάγκες σχολικού κτιρίου Δημοτικού Σχολείου Αγ. Βασιλείου Σειρών» Δ.Ε Αροανίας Δήμου Καλαβρύτων.

16. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε του έργου: «Επισκευαστικές ανάγκες σχολικού κτιρίου Δημοτικού Σχολείου Αγ. Βασιλείου» Δ.Ε. Αροανίας Δήμου Καλαβρύτων.

17. Περί έγκρισης 2ου Α.Π.Ε και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «Κατασκευή τοιχίων και τσιμεντοστρώσεις για την προστασία δημοτικών δρόμων στο Τ.Δ. Αγραμπέλων» της Δ.Ε. Αροανίας του Δήμου Καλαβρύτων.

18. Περί προτάσεων για την καλύτερη αξιοποίηση του κτιρίου πολλαπλών χρήσεων (προοριζόμενο για Δημαρχείο) στην Τοπική Κοινότητα Ψωφίδας Δ.Ε. Αροανίας Δήμου Καλαβρύτων.

19. Περί σύμφωνης γνώμης του Δήμου για την εκκίνηση της διαδικασίας καθορισμού των ορίων του παραδοσιακού οικισμού Βεσινίου της Τοπικής Κοινότητας Πάου της Δημοτικής Ενότητας Παΐων του Δήμου Καλαβρύτων.

20. Περί τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011.

21. Περί ψήφισης πιστώσεων για την εξόφληση Δελτίων Αποστολής-Τιμολογίων που έχουν εκδοθεί επ’ ονόματι του Δήμου.

22. Περί ψήφισης πίστωσης για την επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων.

23. Περί διαγραφής χρεών.

24. Περί αιτήσεως κατοίκων οικισμού Τζιλαρδή Καλαβρύτων για την κατασκευή μικρού τεχνικού έργου (σχάρας) επί του δημοτικού δρόμου για τη συλλογή των όμβριων υδάτων.

25. Περί αιτήσεως κας Πηνελόπης Πλιατσικούρα για μη τήρηση των ορίων βόσκησης .

26. Περί της από 28-08-2011 αιτήσεως (23) κατοίκων –κτηματιών της Δημοτικής Ενότητας Παΐων του Δήμου Καλαβρύτων, για παράνομες ενέργειες και παρεμβάσεις στην κοίτη του ποταμού «Χοβολίτικο» στη θέση «Κακάσοβα» (περίφραξη και συλλογή νερού άρδευσης των δύο πηγών και αποτροπή τους από τον δημοτικό τσιμενταύλακα της άρδευσης) από τον κ. Σκρέπεζα Ιωάννη του Θεοδώρου.

27. Περί αίτησης κ. Γεωργίου Γιαννακόπουλου για καταπάτηση αγροτικού δρόμου από Αθανάσιο Ρήγα & Σωτήριο Μουγκοπέτρο, στη θέση «Λαγκάδα», και περί της αίτησης του κ. Γιαννακόπουλου για περίφραξη-καταπάτηση δημοτικού δρόμου από Μουγκοπέτρο, στην Τοπική Κοινότητα Σειρών Δ.Ε. Αροανίας Δήμου Καλαβρύτων.

28. Περί αίτησης κ. Κων/νου Μπουρδή του Παν., για κατασκευή τσιμεντένιων στύλων επί δημοτικού δρόμου στην Τοπική Κοινότητα Πριολίθου Δ.Ε. Καλαβρύτων και παρεμπόδιση διέλευσης προς την ιδιοκτησία