Τετάρτη, 01 Αυγούστου 2012

Ποιός είναι ο νόμιμος πληθυσμός (Δημότες) στην Αχαΐα και σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα ,σύμφωνα με την απογραφή του 2011.

-Σε 9.903.268 έναντι (10.206.539 το 2001)ανέρχεται ο νόμιμος πληθυσμός της χώρα μας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

-Σε 291.461 (αντί 307.186)ανέρχεται ο νόμιμος πληθυσμός της Αχαΐας.

-Σε 17.376 (αντί 22.472)ανέρχεται ο νόμιμος πληθυσμός της Ενιαίας Ενότητας Καλαβρύτων και σε 10.755(αντί11.220) της Δημοτικής ενότητας Καλαβρύτων.

Απογραφή Πληθυσμού ΑΧΑΪΑΣ 2011. Νόμιμος Πληθυσμός (δημότες)

Συγκριτικά στοιχεία με την απογραφή του 2001

       
       
   

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

9.903.268

37

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ

2001

2011

 

 

 Σύνολο

307.186

291.461

 

3701

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

178.900

177.245

 

370101

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΤΡΕΩΝ

145.988

144.035

 

370102

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ

4.457

4.408

 

370103

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ

10.143

10.745

 

370104

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

7.278

6.712

 

370105

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΙΟΥ

11.034

11.345

 

   

 

 

 

3702

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

56.567

52.953

 

370201

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ

29.590

29.176

 

370202

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ

3.287

2.724

 

370203

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΤΑΣ

6.351

5.081

 

370204

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

6.785

5.943

 

370205

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΙΝΕΟΥ

3.833

4.074

 

370206

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

6.721

5.955

 

   

 

 

 

3703

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

33.276

30.293

 

370301

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΜΗΣ

10.731

11.213

 

370302

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΣΟΥ (ΛΑΡΙΣΟΥ)

9.747

7.306

 

370303

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΒΡΗΣ

5.383

5.478

 

370304

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΛΕΝΙΑΣ

7.415

6.296

 

   

 

 

 

3704

ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

15.971

13.594

 

370401

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΡΡΩΝ

7.811

7.007

 

370402

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ

755

558

 

370403

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΟΝΤΙΟΥ

838

844

 

370404

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΑΙΑΣ

6.567

5.185

 

   

 

 

 

3705

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

22.472

17.376

 

370501

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

11.220

10.755

 

370502

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΟΑΝΙΑΣ

3.310

2.381

 

370503

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ (Λευκασίου)

4.795

2.695

 

370504

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΪΩΝ

3.147

1.545

 

               

 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Νόμιμου Πληθυσμού (δημοτών) 2011