Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΚΛΗΡ/ΜΑ: ‘’ ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΜΕΪΝΤΑΝΗ’’

Δ/ΝΣΗ: Μαιζώνος 147

Αρμ.: Θωμά Ι.

Τηλ. Επικοινωνίας :2610 966-249

 

 

Προίκιση απόρων Κοριτσιών

από το

Κληροδότημα «ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΜΕΪΝΤΑΝΗ».

–Αιτήσεις έως 29 Οκτωβρίου  2012-

Των Χωριών του Τέως Δήμου ΚΕΡΠΙΝΗΣ και του νυν Δ. Καλαβρύτων

(ΒΑΛΤΣΑΣ-ΒΙΛΙΒΙΝΑΣ-ΔΟΥΜΕΝΩΝ-ΖΑΧΛΩΡΟΥ-ΚΕΡΠΙΝΗΣ-ΚΟΡΦΩΝ-ΛΑΠΑΝΑΓΩΝ-ΠΕΤΣΑΚΩΝ-ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΡΟΓΩΝ).

 

   Προκειμένου η Επιτροπή Καλαβρύτων να προβεί στην προίκιση απόρων κοριτσιών που οι γονείς τους είναι γραμμένοι στα Δημοτολόγια του Τέως Δήμου ΚΕΡΠΙΝΗΣ και του νυν Δ. Καλαβρύτων του Νομού Αχαϊας, καλεί τις ενδιαφερόμενες να υποβάλουν έως 29 Οκτωβρίου 2012 στην Γραμματέα της Επιτροπής, μέσω του Ιερέα των Χωριών τους ή στο αρχιερατικό Επίτροπο Καλαβρύτων τα πιο κάτω δικαιολογητικά:

1.   Αίτηση της ενδιαφερόμενης ή των γονέων της, σε απλό χαρτί, που θα απευθύνεται στην Επιτροπή και θα ζητά να προικοδοτηθεί από το Κληροδότημα «ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΜΕΪΝΤΑΝΗ».

2.   Πιστοποιητικό του Δημ. Διαμερίσματος του Δήμου Καλαβρύτων, ότι οι γονείς (και οι δύο) είναι γραμμένοι στα Δημοτολόγια του Δήμου (αν έχουν πεθάνει, ότι ήσαν γραμμένοι).

3.   Πιστοποιητικό από το οποίο θα φαίνεται ότι έχει την Ελληνική ιθαγένεια  και ότι είναι Χριστιανή ορθόδοξη.

4.   Εκκαθαριστικό της εφορίας των τελευταίων ετών των γονέων και της ενδιαφερομένης.

5.   Πιστοποιητικό του Δήμου από το οποίο να φαίνεται η χρονολογία γεννήσεώς της.(Τα κορίτσια που θα ζητήσουν να προικοδοτηθούν, πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ή να το συμπληρώνουν κατά τον χρόνο της προικοδότησης).

6.   Πιστοποιητικό ότι είναι άγαμη, μέχρι της χρονολογίας επιλογής της.

7.   Βεβαίωση του Δημοτικού διαμερίσματος που ανήκει, ότι οι γονείς της είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Καλαβρύτων.

8.   Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας της ενδιαφερόμενης το Α.Φ.Μ. της, τη Διεύθυνση κατοικίας και το τηλέφωνο της (Σταθερό ή κινητό).

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

     ΘΩΜΑ Ι.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ

ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ